سلام خدمت مشتریان گرامی،فروشگاه اینترنتی شیراز 247
به منظور انبار گردانی و توسعه زیرساخت ها به مدت ۴۵ روز قادر به خدمات رسانی به شما گرامیان نمی باشیم.

با تشکر از صبوری شما